Informació sobre el Premi

El Premi Internacional a l'Optometrista de l'Any (PIOA) és un guardó impulsat per la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) i sufragat a càrrec del pressupost ordinari del Patronat de la FOOT. Es concedeix anualment, en reconeixement a la vàlua acadèmica i professional d'una o d’un òptic optometrista de reconegut prestigi internacional. El lliurament del premi coincideix amb l’acte de graduació del curs acadèmic de la FOOT i el/la premiat/ada és la persona encarregada d’impartir la conferència inaugural. Així mateix, la persona premiada esdevé padrina o padrí de la promoció d'estudiants que han començat els estudis aquell mateix curs acadèmic.

 

L'objectiu del PIOA és contribuir a donar a conèixer la professió d'òptic optometrista a la societat i que l'estudiantat de la FOOT trobi referents que els motivin a sobresortir acadèmicament, avui i professionalment, demà.

 

BASES DEL PREMI INTERNACIONAL A L’OPTOMETRISTA DE L’ANY

REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES


 1. Els i les professionals/investigadors o investigadores seran elegibles sense necessitat de presentar-se al PIOA. Hauran de ser graduades o graduats en òptica i optometria o estar en possessió d'un títol universitari homologable i no haver rebut el guardó amb anterioritat.
 2. Es valoraran els aspectes següents:
 • Impacte social i científic de la seva activitat professional i investigadora.
 • Carrera professional.
 • Nombre de publicacions en revistes indexades durant els darrers 5 anys, a l'àrea de l'òptica i l'optometria.
 • Nombre de participacions en congressos internacionals durant els darrers 5 anys, a l'àrea de l'òptica i l'optometria.
 • Nombre de patents, en explotació, a l'àrea de l'òptica i l'optometria.

PROCÉS DE SELECCIÓ

Es constituirà un Comitè Científic del Premi integrat per:

 1. La Vicerectora o el Vicerector de Recerca de la UPC.
 2. La Degana o el Degà de la FOOT.
 3. La persona responsable d'un grup de recerca del Departament d'Òptica i Optometria, renovable cada tres anys.
 4. La regidora o el regidor d’universitats de l'Ajuntament de Terrassa.
 5. La presidenta o el president del Col·legi d'Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya (COOOC).
 6. La presidenta o el president de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV).
 7. La Vicepresidenta o el Vicepresident del Patronat de la FOOT o la persona en qui delegui.

La valoració de les candidates i dels candidats se centrarà en els criteris detallats al punt 2 de les presents bases.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA DEL PREMI I LLIURAMENT DEL PREMI


El premi consisteix en una dotació econòmica de 1.000,00 €, que seran lliurats a la persona premiada seguint el procediment que indiqui el Servei d'Economia de la UPC. A més, el premi inclou l'abonament del desplaçament d'anada i tornada de la persona guardonada i d'una persona acompanyant entre la seva localitat d'origen i Terrassa i l'allotjament i l'esmorzar per a la persona guardonada i la persona acompanyant durant dues nits.

 

Així mateix, el premi disposarà d'una dotació addicional de 2.000,00 € destinats a sufragar les despeses derivades de la participació en un congrés internacional sobre òptica i optometria de les dues o dels dos estudiants amb els millors expedients acadèmics de la promoció apadrinada per la persona guanyadora del PIOA. Aquestes despeses inclouen els desplaçaments d'anada i tornada fins a la localitat on se celebri el congrés internacional, l'allotjament i l'esmorzar durant dues nits i la inscripció al congrés. La direcció de la FOOT decidirà a quin congrés participaran les o els estudiants beneficiats.

 

La dotació econòmica d'aquest premi i totes les despeses indicades que se’n deriven aniran a càrrec del pressupost ordinari del Patronat de la FOOT.

Durant la visita a la FOOT amb motiu del lliurament del premi, la persona guardonada assistirà a una trobada informal amb l'estudiantat de la promoció que apadrini. També impartirà una xerrada científica en el marc de les activitats divulgatives de la facultat i farà un discurs motivacional a l'acte de graduació de la FOOT, moment en què rebrà el guardó públicament.

 

La Universitat Politècnica de Catalunya és la responsable del tractament de les dades de les persones participants al PIOA. Els membres del Comitè Científic tractaran les dades de les persones participants únicament per a les finalitats d'organització del premi, avaluació de les candidates i dels candidats i comunicació. No seran tractades més enllà del temps necessari per part del Comitè Científic. El nom de la persona guanyadora es publicarà amb finalitats informatives, juntament amb un perfil biogràfic i els motius de la seva selecció per a la recepció del premi. Per a l'exercici dels drets reconeguts al Reglament de protecció de dades i per obtenir més informació sobre el tractament de dades es pot consultar la pàgina web de la UPC.

 

INCOMPATIBILITATS

No podran optar al PIOA les persones que no reuneixin les condicions detallades al punt “Requisits dels beneficiaris” de les bases.

La concessió d’aquest guardó no suposa l’establiment de relació d'una altra índole entre la UPC i la persona premiada.

 

CALENDARI

El Comitè Científic resoldrà el premi al juny de cada any acadèmic.

 

CONDICIONS

La distinció amb el PIOA suposa la plena acceptació d'aquestes bases. El Comitè Científic informarà per escrit la persona proposada per a aquesta distinció de tots els aspectes descrits en aquestes bases.