Comitè Científic del Premi


1. Vicerector de Política de recerca de la UPC.
2. Degà o degana de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT).
3. Responsable d'un grup de recerca del Departament d'Òptica i Optometria.
4. Regidor o regidora d'universitats de l'Ajuntament de Terrassa.
5. President o presidenta del Col·legi d'Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya (COOOC).
6. President o presidenta de l'Associació Catalana d'Òptometria i Teràpia Visual (ACOTV).